„Budowa II etapu drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl odcinek od km
91+350 do km 94+968 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi”

 

- STRONA GŁÓWNA -

- STRONA GŁÓWNA -

   Ostatnia aktualizacja strony: 20.10.2014r      

Kontrakt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


KOMUNIKATY:

 

      W dniu 10.10.2014r. Wykonawca Robót, działając w imieniu Inwestora, złożył do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosek o wydanie Decyzji Pozwolenia na użytkowanie obiektów inżynierskich znajdujących się w ciągu drogi obwodowej miasta Leżajsk.


      W dniu 15.10.2014r. Wykonawca Robót, działając w imieniu Inwestora, złożył do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosek o wydanie Decyzji Pozwolenia na użytkowanie drogi obwodowej miasta Leżajsk.


      W dniu 06.10.2014r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu w rejonie powstałego węzła drogowego „Las Klasztorny”. Zmiana polega na całkowitym zamknięciu odcinka drogi krajowej DK77 w jej obecnym śladzie do skrzyżowania z drogą powiatową DP1421R aż do miejsca wpięcia w nowy ślad od strony Niska. W tym celu ruch został skierowany na objazd – patrząc od strony Leżajska – przez DP1421R (kierunek Przychojec), dalej ul. Boronia i dalej korzystając z nowopowstałych odcinków dróg, łącznicami węzła Las Klasztorny i nowym śladem DK77 aż do połączenia się starego i nowego śladu w stronę Niska.

Organizacja ruchu


 WSZYSTKIE ARCHIWALNE KOMUNIKATY >>

 

- OPIS PROJEKTU -
- LOKALIZACJA -
- POSTĘP ROBÓT -
- AKTUALNOŚCI -
- GALERIA ZDJĘĆ -
- KONTAKT -
- LINKI -


INWESTOR:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 


ZARZĄDZANIE I NADZÓRPROMOST CONSULTING T.Siwowski Spółka Jawna

 


WYKONAWCA:Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S. A. - Lider


DRAGADOS S.A. - Partner